Rīgas klubs
Vadītāja: Sendija Kadiķe
sendija.kadike@gmail.com

Saldus klubs
Vadītājs: Artūrs Dobelis
arturs.dobelis@gmail.com