Ziemeļu Jaunie Sociāldemokrāti FNSU ir jaunieši no Islandes, Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, kas regulāri tiekas un pārrunā situāciju Ziemeļeiropā, Skandināvijas un Baltijas valstīs, kā arī mēģina rast risinājumus problēmām, kas attiecas ne vien uz šo reģionu, bet Eiropu kopumā, dažkārt diskutējot arī par globāliem jautājumiem.

Baltijas valstis – nosaukums, kas parasti tiek attiecināts tikai uz mūsu zemi un abām kaimiņu valstīm, taču Baltijas jūra apskalo ne vien Latvijas krastus, bet arī citas Ziemeļeiropas valstis, un Baltijas vārds mūs vieno ne vien simboliski, bet arī praktiski, sevišķi risinot ekoloģiskos un ekonomiskos jautājumus saistībā ar Baltijas jūru.

Ziemeļvalstu sociālekonomiskais modelis, t.s. Nordic Model, ir balstīts uz sociāldemokrātiskām idejām, kas 20.gs. sākumā Ziemeļeiropā kļuva populāras, strādniekiem apvienojoties arodbiedrībās un uzņēmējiem atbalstot strādniekus. Tāpēc šodien Skandināvijas valstis ir pasaules bagātāko valstu vidū. Un šo valstu jaunieši, kas apvienojas organizācijā FNSU, joprojām zina, cik liela nozīme ir solidaritātei, savstarpējam atbalstam un vienotībai, lai kopīgiem spēkiem veidotu sabiedrību, kurā valda labklājība. Tāpat katrs jaunietis no FNSU zina, cik nozīmīgs ir kaimiņvalstu atbalsts ne tikai ārpolitikas jautājumos, bet arī iekšpolitikas problēmu risināšanā.

1989.g. 23.augustā Baltijas valstis iezīmēja Baltijas ceļš, un JSS jaunieši joprojām apzinās, cik nozīmīga ir sadarbība starp trim Baltijas valstīm, un cik svarīga ir mūsu līdzdalība Ziemeļvalstu politikā, tādēļ JSS valdes locekļi un biedri regulāri piedalās FNSU kongresos, valdes sēdēs un semināros, lai dalītos pieredzē ar mūsu kaimiņiem un kopīgi meklētu risinājumus problēmām, kas skar mūs visus – Latvijā, Baltijā un Ziemeļvalstīs.