Kreiso pavasaris nosvinēts

Kreiso pavasaris nosvinēts

27.06.2011

20. jūnijā jaunie sociāldemokrāti un viņu draugi tikās pasākumā „Kreiso pavasaris”, kurā kopā atsvaidzināja vēsturiskās zināšanas, mācījās ko jaunu, kā arī diskutēja par organizācijas attīstības idejām un citām aktualitātēm.

 Pasākumā pirmajā daļā JSS prezidente Lelde Kaunese īsi iepazīstināja jauniešus ar JSS aktualitātēm, kā arī pastāstīja par sadarbības organizācijām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, dodot vārdu Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvim un valdes loceklim Tomam Mālmeisteram. Toms jauniešiem vaicāja, kādas ir līdzšinējās pārdomas par LJP darbu, lai saprastu biedru nostāju un iepazīstinātu ar jauno vīziju un turpmāko darba plānu.

Diskusiju turpināja viesis Māris Grīnvalds, kurš, noskaidrojot dalībnieku pirmās asociācijas par sociāldemokrātiju, atgriezās vēsturē, stāstot par ideoloģijas veidošanos, galvenajiem cilvēkiem un tās attīstību mūsdienās. Pēc stāstījuma jauniešiem bija iespēja uzdot lektoram jautājumus, interesējoties gan par citu valstu pieredzi, gan to, ko varam darīt, lai popularizētu sociāldemokrātiskās idejas Latvijā.

Pasākuma otrajā daļā dalībnieki tika sadalīti grupās, lai diskutētu par vairākiem nozīmīgiem un organizācijas attīstībai nepieciešamiem tematiem. Tika apspriesta vēlēšanu atļauja jau no 16 gadu vecuma, kā arī diskutēts par JSS turpmākajiem pasākumiem un darbības plāna idejām. Tā kā ideju ir ļoti daudz, tās tiks apspriestas tuvākajās JSS valdes sēdes un iekļautas darbības plānā.

Pēc pasākuma jaunieši atzina, ka tas bijis vērtīgs ieskats gan vēsturiskajā sociāldemokrātijas attīstībā, gan mūsdienu situācijā. JSS Valdes locekle Signe Millere atzina: „Vērtīgi bija uzzināt un apjaust LJP darbību un JSS iesaistīšanās iespējas organizācijas procesos. Interesants un noderīgs bija arī sociāldemokrātijas vēsturiskais apskats un šī brīža politiskā situācija Eiropā un Latvijā. Kopumā ļoti labi pavadīju laiku.” Savukārt JSS ģenerālsekretārs Jānis Raubiško bija ļoti pārliecināts diskusijā par vēlēšanu atļaušanu jau no 16 gadu vecuma, tādēļ bija priecīgs, ka šāda diskusija tika iekļauta pasākuma programmā. Viņš sacīja: „Interesants bija ieskats aktualitātēs un šī brīža situācijas cēloņos. Lai sasniegtu sabiedrības izpratni un pievēršanos sociāldemokrātijas idejām, vēl daudz jāstrādā. Zinu, ka mēs varam būt kaut neliela daļiņa šī darba veicēju.”

Pasākums pulcēja ieinteresētos jauniešus, un tiek domāts par līdzīgu pasākumu veidošanu arī nākotnē. Paldies Latvijas Jaunatnes padomei par atbalstu pasākuma realizēšanā un sadarbību. 
« Atpakaļ