ECOSY biroja tikšanās Ungārijā

ECOSY biroja tikšanās Ungārijā

15.07.2011

No 1. līdz 3. jūlijam Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā norisinājās ECOSY biroja tikšanās. Šī bija pirmā ECOSY 10. Kongresā jaunievēlētā prezidija un biroja dalībnieku tikšanās, un pirmajā plenārsēdē tika pārrunātas gan tehniskās detaļas, gan tika apspriests jaunais modelis, kā turpmāk tiks organizētas biroja tikšanās – tās tiks veidotas, katram biroja dalībniekam iesaistoties kādā no darba grupām (Working groups) un tīkliem (Networks), kas biroja tikšanās reizēs izstrādās rezolūcijas, aktīvi strādās un sadarbosies arī biroja tikšanos starplaikos.

Pirmā tematiskā sesija tika veltīta trīs galvenajām tēmām – nodarbinātības jautājumiem, sociālās politikas jautājumiem, dzimumu vienlīdzības un anti-seksisma stratēģijai. Plenārsēdes laikā tika ievēlēti grupu koordinatori, izstrādāta komunikācijas stratēģija, kā arī apspriesti organizācijas finanšu regulācijas jautājumi un noteikumi.

Nākamajā dienā dalībnieki strādāja komandās attiecīgi pēc sadarbības tīklu grupām – feminisma jautājumu darba grupa, studentu jautājumu darba grupa, minoritāšu jautājumu darba grupa. Tālāk darbinieki atkal dalījās komandās pa tematiskajām sesijām, kurās izstrādāja rezolūcijas, kam sekoja otrā plenārsēde un aktuālo jautājumu apspriešana.

Šajā biroja tikšanās reizē darbs bija tiešām intensīvs un produktīvs – plenārsēdei sekoja darba grupu plānošanas sesija. ECOSY 2011.-2013. gada aktivitāšu plānā  paredzētas piecas tematiskās darba grupas – 1) darba grupa cīņai pret labā spārna ekstrēmismu; 2) zaļās politikas darba grupa; 3) migrācijas un integrācijas darba grupa; 4) jaunās politikas darba grupa; 5) sociālās ekonomikas darba grupa. JSS piedalās migrācijas un integrācijas darba grupā.

Vakara noslēgumā, trešajā plenārsēdē, tika apspriesta PES izstrādāta deklarācija – aicinājums Eiropas Padomei alternatīvas stratēģijas ekonomiskās pārvaldes izstrādāšanai, kas balstīta uz investīcijām un modernizāciju, iesniegtas un apstiprinātas divas rezolūcijas „Ekonomiskais haoss vai ekonomiskā pārvalde” un „Sociālās politikas rezolūcija” (drīzumā būs pieejamas arī JSS mājaslapā). Tika izskatīts arī ECOSY „Vasaras nometnes” 2012  rīkotājvalsts pieteikums, izteikts atbalsts Ungārijas demokrātijas stiprināšanai, kā arī izstrādātas vienošanās turpmākai biroja dalībnieku sadarbībai.

JSS ar savu dalību ECOSY biroja tikšanās sanāksmē nostiprināja savu pārliecību un uzskatus sociāldemokrātiskas un tiesiskas valsts pārvaldes stiprināšanā, kā arī guva atbalstu no citām jaunatnes sociāldemokrātu organizācijām par progresīvu metožu ieviešanas nepieciešamību sociālo un politisko jautājumu risināšanā.

Informāciju sagatavoja JSS valdes locekle Signe Millere

« Atpakaļ