Eiropas Sociāldemokrāti pieprasa konkrētu rīcību jaunatnes jomā

Eiropas Sociāldemokrāti pieprasa konkrētu rīcību jaunatnes jomā

20.09.2010

Eiropas Sociāldemokrātu partija (Party of European Socialists (PES)) un ECOSY (Young European Socialists) kritizējuši Eiropas Komisijas pamatiniciatīvu „Jaunatne kustībā” (Youth on the Move ) kā nepietiekami spēcīgu, lai veiksmīgi cīnītos ar jauniešu diskrimināciju Eiropā. Pols Nīrups Rasmusens (Poul Nyrup Rasmussen), PES priekšsēdētājs, uzsvēris: „Krīze sevišķi nežēlīgi ietekmē jauniešus, un, ja Eiropas Komisija neizstrādās skaidru stratēģiju cīņai ar šo problēmu, mēs riskēsim zaudēt veselu paaudzi jauniešu bezdarba un nabadzības dēļ. Es aicinu Komisiju ieviest jaunatnes garantiju, kas jauniešiem piedāvātu darbu, praksi vai tālākizglītību četru mēnešu laikā pēc skolas beigšanas. Tāpat jānostiprina jauniešu darba tirgus, radot vairāk jauniešiem piemērotu darbavietu un uzlabojot nodarbinātības mehānismu. Praktikantiem jābūt labāk aizsargātiem, praksei piemērojot minimālos Eiropas standartus.”


Kā apgalvojusi ECOSY priekšsēdētāja vietniece un deputāte Katarīna Ņevedalova (Katarina Nevedalova), “ECOSY –Jaunie Eiropas Sociāldemokrāti – uzskata, ka izglītībai un jauniešiem jābūt galvenajiem elementiem pamatiniciatīvā „Jaunatne kustībā”. Eiropas Komisijas skatījumā studenti ir vienkārši nākotnes darbaspēks, akadēmiskā izglītošanās tiek reducēta uz profesionālajām iemaņām, un Komisija nemaz nerunā pat izglītības demokratizāciju.” Ņevedalova piebildusi arīdzan, ka „mobilitāte var būt galvenais faktors, lai uzlabotu izglītību. Procedūras, lai nostiprinātu mobilitāti un uzlabotu izglītības kvalitāti, kuras nav minētas iniciatīvā, iekļauj aktīvu darbu ar mērķauditoriju, kam ir zemāks izglītības līmenis, efektīvāku apmaiņas inkorporāciju augstākās izglītības sistēmās, jo īpaši radot pieeju strukturālajiem fondiem, lai uzlabotu izglītības infrastruktūru dalībvalstīs.
Lai īstenotu šos mērķus, ir nepieciešams reāls ieguldījums, un man kā jaunajai deputātei tā būs prioritāte, lai nodrošinātu, ka „Jaunatnes kustībā” budžets ir pietiekami liels šo mērķu sasniegšanai.”


Konteksts:
Eiropas Komisija šodien (trešdien, 15.septembrī) publicēja paziņojumu par pamatiniciatīvu „Jaunatne kustībā – iniciatīva, lai atļautu jauniešu potenciālam sasniegt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi Eiropas Savienībā”. Iniciatīva radīta, lai noteiktu prioritātes Komisijas jaunatnes politikā turpmākos desmit gadus, un tā ir daļa no Eiropa 2020 stratēģijas.


„Jaunatne kustībā” pamatiniciatīva ir otrā no septiņām iniciatīvām, kas detalizēti ataino Eiropas Komisijas mērķus attiecībā uz atsevišķām politikas pamatnozarēm Eiropa 2020 stratēģijas ietvaros.
Pašlaik jauniešu bezdarbs ES kopumā ir vairāk nekā 20%, bet atsevišķās dalībvalstīs tas sasniedzis pat 40%.
Līdz šim „Jaunatne kustībā” pamatiniciatīva un ES 2020 stratēģija kopumā nav varējusi izstrādāt skaidrus principus cīņai ar jauniešu problēmām.


Eiropas Sociāldemokrātii aicina Komisiju izstrādāt konkrētus mehānismus, lai:
- radītu vairāk darbavietu;
- nodrošinātu piemērotu darbu jauniešiem;
- uzlabotu jauniešu darbā pieņemšanas procedūru;
- detalizētu jauniešu nodarbinātības mehānismus;
- novērstu bīstamas darba vietas;
- cīnītos ar bērnu un jauniešu nabadzību.

Tulkoja: Katrīna Koškina

« Atpakaļ