Ilgtspēja kreiso skatījumā

Ilgtspēja kreiso skatījumā

30.11.2010

Novembrī pieci Jaunatnes Sociāldemokrātiskās savienības (JSS) pārstāvji devās uz semināru „Sustainability & left” („Ilgtspēja kreiso skatījumā”), kas notika lielā muižā – „Kurt Löwenstein” centrā, Verftfūles ciematā, Vācijā. Seminārs ietvēra dažādas diskusijas par zaļo domāšanu, ilgtspēju un to, kā ikdienā ietaupīt elektrību, siltumu un ūdens resursus.


Semināra sākumā dalībniekiem bija iespēja izteikties par to, kā viņi saprot jēdzienu „ilgtspēja”. Tādējādi varējām gūt priekšstatu par to, kas tā ir, un kā to saprot citi. Visi darbi notika nelielās, 4-5 cilvēku grupās, kurās piedalījās dažādu tautību jaunieši. Uz semināru bija atbraukuši Izraēlas, Armēnijas, Serbijas, Beļģijas, Norvēģijas un Latvijas pārstāvji.


Darba grupās izvērtējām ilgtspējas un kreiso ideju saskaņu no 4 aspektiem – ekonomika, sociālā joma, kultūra un vide. Tā kā katrā grupā bija pulcējušies dažādu valstu pārstāvji, bija interesanti diskutēt par šiem aspektiem un salīdzināt ar citās valstīs esošo situāciju.
Mūsu seminārā viesojās divas meitenes, kas izskaidroja un parādīja, kā var no lietām, ko parasti metam ārā, uztaisīt kaut ko lietderīgu. Sadaloties nu jau citās grupās, mums tika dota iespēja arī pašiem „izmēģināt roku” jaunu lietu izgatavošanā.


Kādā dienā mums bija iespēja noskatīties vairākas filmas, par kurām pēc to noskatīšanās izvērtās visai spraigas diskusijas. Filmas lika mums domāt, vērtēt un salīdzināt situāciju un cilvēkus pie mums un citās valstīs.


Nelielai atslodzei mums bija ieplānota ekskursija uz Berlīni, kur mūs sagaidīja divi gidi un sadalīja grupās. Nekad nebijām iedomājušies, ka ir iespējamas arī alternatīvās ekskursijas. Alternatīvās ekskursijas, apskatot grafiti zīmējumus un sakausējumus no krāsainā metāla. Katrai tautai vai kādai cilvēku apvienībai ir kas īpašs, ko parādīt citiem. Berlīnē ir ļoti daudz interesantu lietu un vietu, ko iepazīt. Arī grafiti zīmējumi uz sienām ne vienmēr ir tikai vandālisms, bet arī savu emociju paušana. Katram zīmējumam ir sava doma, stāsts. Bet bieži vien mēs to uztveram ar negatīvām emocijām, jo ko tādu neuzskatām, kā daļu no savas lielās sociālās un kultūras kopienas.


Vienā no pēdējām semināra dienām mēs darbojāmies ap jau esošiem projektiem, un analizējām to realizēšanas iespējas mūsu valstīs. Dienas otrajā pusē mēs paši izstrādājām projektus, kurus varētu realizēt.


Kopumā šajā seminārā iepazināmies ar atšķirīgu dzīves uztveri un pavisam citādākiem domātājiem. Pasaule tomēr ir ļoti, ļoti plaša. No semināra mēs ieguvām papildus informāciju par to, kā varētu uzlabot mūsu valstis no visiem četriem ilgtspējas aspektiem, kā arī informāciju par situāciju citās valstīs un jaunus draugus.

Informāciju sagatavoja Valdes locekle Sendija Kadiķe

Fotogalerija

« Atpakaļ